"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך" יאנוש קורצ'אק



תנועת חינוך ישראלי

חינוך ישראלי מובלת ע"י אנשי חינוך ועוסקת במקביל ללימוד מעמיק של תחום החינוך בעולם,  בפיתוח מודלים הוליסטיים לשינוי תרבות החינוך בישראל וקידום שיח חינוכי חדש.

אחרת – עושים שינוי בחינוך

הינו מיזם משותף שמטרתו להשפיע על קובעי המדיניות לשינוי  ריכוזיות מערכת החינוך אל עבר מבנה ארגוני המאפשר מובילות חינוכית וייחודית של כל בית ספר.

יש הרבה מה לעשות – יחד זה אפשרי!

הורים שותפים לשינוי הנעת שינוי ברשות בוחרים בחינוך