"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך" יאנוש קורצ'אקתנועת חינוך ישראלי

חינוך ישראלי מובלת ע"י אנשי חינוך ועוסקת במקביל ללימוד מעמיק של תחום החינוך בעולם,  בפיתוח מודלים הוליסטיים לשינוי תרבות החינוך בישראל וקידום שיח חינוכי חדש

אחרת – עושים שינוי בחינוך

הינו מיזם משותף שמטרתו להשפיע על קובעי המדיניות לשינוי ריכוזיות מערכת החינוך אל עבר מבנה ארגוני המאפשר הובלה של צוותי החינוך לתפיסה חינוכית יחודית של כל בית ספר

יש הרבה מה לעשות – יחד זה אפשרי

מיזם  – פאראגרוטרלי הנעת שינוי ברשות בוחרים בחינוך