תנועת חינוך ישראלי

מטרתה להשפיע על קובעי המדיניות לשינוי ריכוזיות מערכת החינוך

אל עבר מבנה ארגוני המאפשר הובלה של צוותי החינוך

חינוך ישראלי עוסקת בלימוד מעמיק של תחום החינוך בעולם ובקידום שיח חינוכי חדש  לשינוי  החינוך בישראל

עושים שינוי ברשויות ובבתי ספר

מתוך ההבנה כי בני אדם ככלל מגיעים אל המיטב שבהם,

כאשר מאפשרים להם מרחב התפתחות אוטונומי,

מרחב בו יש להם אפשרויות בחירה ולקיחת אחריות על תהליך התפתחותם-

חינוך ישראלי עוזר לייצר מרחבים שכאלה למנהלי בתי הספר ולצוותי החינוך

בכדי שהם ייצרו מרחבים שכאלה עבור התלמידים.

יש הרבה מה לעשות – יחד זה אפשרי

ליווי רשות וב"ס בוחרים בחינוך