ניהול עצמי

  העברת הסמכויות והאחריות למנהלי בתי הספר זו הדרך היחידה למימוש זהות ייחודית, פדגוגיה חדשנית, הערכה פנימית ועוד. מערכות חינוך