מפלגת בל"ד

מפלגת בל"ד לא מאפשרת התפקדות והרשימה שלה לכנסת נקבעת ע"י ועדה מסדרת.