הפוליטיקאים ממעטים לדבר על חינוך – בואו נתפקד למפלגות ונכריח אותם לדבר חינוך

סקירת מפלגות והתפקדות

לחצו על המפלגה המבוקשת לקבלת פרטים נוספים ולהתפקדות.

בדף זה מוצגות קודם כל מפלגות שיש להן סיעה בכנסת. לאחר מכן, מוצגות מפלגות שאין להן סיעה אך מקיימות פריימריס דמוקרטיים.

לחיצה על סמל מפלגה תוביל לדף פרטים נוספים עבורה. אם המפלגה מאפשרת התפקדות אינטרנטית, ניתן להתפקד אליה בקלות ובמהירות מתוך דף הפרטים.

מפלגות דמוקרטיות:
מפלגות עם סיעה בכנסת, המקיימות הליך פריימריס דמוקרטיים בין כל המתפקדים שעברו תקופת אכשרה, הן לבחירת היו"ר והן לבחירת הרשימה לכנסת.

מפלגות עם גוף בוחר מרכזי:
מפלגות עם סיעה בכנסת, בהן הרשימה לכנסת נבחרת ע"י גוף בוחר מרכזי כדוגמת מרכז המפלגה או ועידת המפלגה.

מפלגות עם ועדה מסדרת:
מפלגות עם סיעה בכנסת, בהן הרשימה לכנסת נבחרת ע"י ועדה מסדרת או ע"י יו"ר המפלגה.

רשימות משותפות:
מפלגות הנמצאות בכנסת בסיעה שהינה רשימה משותפת למספר מפלגות שונות.

מפלגות דמוקרטיות ללא סיעה בכנסת:
מפלגות המקיימות הליך פריימריס דמוקרטי לבחירת הרשימה לכנסת, אך לא נכנסו לכנסת.