מפלגת הבית היהודי

מפלגת הבית היהודי (בשמה הקודם – המפד"ל) קיימה לראשונה בתולדותיה מפקד אינטרנטי ופריימריס מלאים לבחירת יו"ר המפלגה והרשימה לכנסת ה-13. (בין היתר בעקבות פעילות תנועת מתפקדים). תקופת האכשרה תיקבע לפי "תאריך קובע" שיקבע בהמשך. לפי תקנון המפלגה, רק יהודים שומרי מצוות או שומרי מסורת היו זכאים להימנות על חבריה.
דמי החבר במפלגת המפד"ל היו 40 ש"ח בתשלום חד-פעמי. למתפקדים עד גיל 25 דמי החבר היו 25 ש"ח.

המפלגה התמודדה לכנסת ברשימה משותפת עם מפלגת "תקומה". חברי הכנסת מטעם ה"בית היהודי" נבחרו כאמור בפריימריס וחברי הכנסת מטעם "תקומה" נבחרו ע"י ועד רבנים.

עקרונות יסוד

(א)   המפלגה שואפת לחידוש חיי עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.
(ב)    המפלגה רואה באחדות העם, בקירוב לבבות בעם, בזיקת הגומלין בין העם היושב בציון לבין הפזורה בקיבוץ הגלויות, בעלייה, ובהתיישבות בכל חבלי ארץ ישראל ובירושלים בירת ישראל השלימה והמאוחדת, יסוד מוסד ביהדות וחובת הכלל והפרט להבטחת קיום העם ועתידו.
(ג)     המפלגה ממשיכה את דרכה של הציונות הדתית – דרך המעשה והיצירה בכל שטחי החיים ושיתוף פעולה עם כל חלקי האומה להגשמת עקרונות-יסוד אלה.
(ד)    המפלגה רואה ברבנות הראשית לישראל סמכות תורנית הלכתית עליונה במדינה.
(ה)   המפלגה תפעל לקירוב לבבות בין עם ישראל לאביהם שבשמים ולהרבות תורה, לאור דרכם של רבני הציונות הדתית לדורותיהם.

ייעודי המפלגה ותפקידיה

(א)   לבנות את מדינת ישראל כמדינה יהודית, לבצר את קיומה ולפתחה מבחינה דתית, תרבותית, ביטחונית, כלכלית וחברתית;
(ב)    לטפח אהבת ישראל, נאמנות למדינה ואהבת המולדת;
(ג)     להקים חברה מושתתת על יסודותיה הרוחניים-חברתיים-הלכתיים של תורת ישראל כמסד למשטר של תורה ועבודה במדינה.
(ד)    להכשיר את חברי המפלגה להגשמת ערכים ומשימות אלה,
(ה)   לפעול למען תחיקה יהודית במדינה, מושתתת על המשפט העברי ומסורת ישראל ;
(ו)     להשתית את המשטר במדינה על אדני הצדק והשוויון לכל אזרח ומעמד; לייצב משטר כלכלי מתוך ראייה כוללת של צרכי המשק במדינה, הדואג לקליטת העלייה, לפיתוח הסקטור הפרטי, וקידומם לטובת המדינה ואזרחיה;
(ז)     לפעול למען חינוך על ידי המדינה לכל דורש, לטפח מפעלי חינוך דתיים ותורניים על סוגיהם ומגמותיהם;
(ח)   לפעול להחדרת ערכי היהדות בקרב כל שכבות העם לקירובו לאורח חיים יהודי;
(ט)   לעמוד לימין האדם העמל והעובד, הוותיק והעולה החדש, ללא הבדל עדה ומוצא; להגן על ענייניו הצודקים וללחום למען תחיקה סוציאלית המבטיחה לו תנאי חיים הוגנים;
(י)     לשמור על צביונה היהודי של המדינה ולהבטיח את כל השירותים הדתיים לציבור וליחיד באמצעות המוסדות הממלכתיים, המקומיים, הציבוריים והאחרים שבמדינה;
(יא) לארגן המוני יהודים דתיים בסניפים ובתאיה הארגוניים, הכלכליים והמקצועיים, לדאוג לענייניהם ולצרכיהם; לפתח פעילות עניפה בשטחי התורה והדת, החינוך והתרבות, הספרות והנוער, המדיניות והכלכלה;
(יב)  לנהל פעולה מדינית, הסברתית וארגונית לקידום מטרות המפלגה; להיאבק בדרכים ציבוריות ודמוקרטיות להנהגת המדינה ע"פ ערכי הציונות הדתית, ולהופיע ברשימות בבחירות למוסדות המדינה, הרשויות המקומיות, מוסדות ההשכלה הגבוהה, ההסתדרות הציונית ומוסדות וגופים ציבוריים אחרים;
(יג)   למלא את החובות והתפקידים שההסדרות העולמית ש