מאז הקמתה פעלה חינוך ישראלי לחיזוק מוסדות החינוך הציבוריים.

בעשור האחרון פיתחנו מגוון פרויקטים אשר המכנה המשותף שלהם הוא חיזוק יכולות בית הספר להוביל בעצמם את עצמם. זהות היא המנוף הראשון לשינוי בבתי הספר ולכן פיתחנו התמחות בתחום זה תוך הרחבת העשייה לתחומי הפדגוגיה והניהול. פרויקט הדגל של חינוך ישראלי – "בית ספר ישראלי" מכיל את שלל הרכיבים לקידום בתי ספר מובילים. הפרויקט הוכתר בהצלחה גדולה ויושם בשבעה בתי ספר – שניים מתוכם במגזר הערבי. בשנים האחרונות פיתחנו את "תכנית חינוך ישראלי" למקצוע תרבות ישראל ומורשתו, אשר מבחינתנו הייתה הזדמנות להכיר בתי ספר נוספים ולהניע בתוכם טוב יותר את מנוף הזהות בוא אנחנו מאמינים. כ – 90 בתי ספר הצטרפו לתכנית זו – ועדיין מצטרפים – ברחבי הארץ.

בעשור הראשון לפעילותה – מאז שנת 1998 – הובילה חינוך ישראלי רשת גני ילדים ומעונות בשכונות מצוקה. מודל ה"גן הישראלי" הדגים שינוי מהותי בחינוך לפיו גן ילדים ציבורי הנאמן למטרות החינוך של ישראל פועל טוב יותר במתכונת עצמאית – ובאותן עלויות כלכליות!

הצבנו דגל ברור המדגים שינוי בשלושה מישורים:

  1.      ליבה לישראל (זו הסיבה ששם העמותה – חינוך ישראלי)
  2.      ביזור מערכתי- האצלת סמכויות ואמון בהובלת הצוות החינוכי
  3.      תקצוב שוויוני- הקצבת משאבים למוסדות חינוך בהתאם לאתגר העומד בפניהם (תקצוב דיפרנציאלי)

שיקמנו כמעט 20 מוסדות גן ברחבי ישראל. כל הגנים פעלו בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך וגם עם משרד התמ"ת (שלושה מתוך הגנים פעלו בהגדרה כמעונות). ההצלחה הייתה תוצאה של עבודה נכונה בתחום הזהות והניהול העצמי, שהפכה את הגנים אטרקטיביים.

 

בתום מספר שנים החזרנו את הגנים לניהול הרשויות המקומיות ובמקביל התפתחה אצלנו התובנה המטרידה כי הבעיה המערכתית לא משתנה גם נוכח מודל מוצלח ככל שיהיה. אין טעם לסייע למדינה במקום בו היא הייתה אמורה לקחת אחריות. מלבד זאת – נדרש שינוי כולל בחינוך. שינוי שיתבטא בשיפור כלל הגנים ובתי הספר ולא רק בשכונות מצוקה. הגענו למסקנה שכולם משקיעים בחינוך אבל רק מעטים מטפלים בשינוי החינוך –וזו המשימה הכי חשובה!

ההוצאה הלאומית לחינוך עוברת את ה 70 מיליארד ₪ – זו ההוצאה הלאומית הכי גדולה של ישראל (יותר מהביטחון! ). אין שום סיכוי שפרויקט הממומן מתרומות ומתמקד בסיוע לילדים יוביל למפנה של ממש. נדרשת פעולה שתניע שינוי במערכת ולא פעולה שתחליף את המערכת.

כך נולד הרעיון להקים מיזם להגברת המודעות למשבר בחינוך (משמר החינוך) ובשלב מאוחר יותר – להקים מיזם המניע את בעלי העניין בחינוך – להצביע על השינוי הנדרש.