בחזוננו:

בתי ספר המטפחים ערכים דמוקרטיים בתוך זהות תרבותית ברורה ובהם מיטב צוותי החינוך הנהנים מחירות ליצור הוראה חדשנית המקנה כלים למאה ה-21 , בניהול אפקטיבי המשתף את הקהילה תוך מימון מדינה מלא שקלי, שקוף ושוויוני המבטיח שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד.

 

ייעודנו:

  • להשפיע על קובעי המדיניות לשנות את ריכוזיות מערכת החינוך הקיימת כיום המקבעת ומחלישה את בתי הספר אל עבר מבנה ארגוני המאפשר מובילות חינוכית של כל בית ספר
  • להדגים בפועל חיזוק של קהילות חינוך הפועלות ברוח המתווה לשינוי.

 

מתווה לשיפור בתי הספר הציבוריים בישראל

במדינת ישראל קמה מערכת חינוך שהובילה להישגים מכובדים אך נוכח תמורות מקומיות ועולמיות נקלעה מערכת זו למשבר הטומן בחובו סכנה לעתיד ישראל. 

מתוך הזדהות מלאה עם מטרות החינוך של ישראל (חוק חינוך ממלכתי, התיקון משנת 2000), בחרנו לשלב ידיים – אנשי חינוך, הורים ותלמידים- בקריאה להתחדשותה של מערכת החינוך הציבורית תוך הצבעה על פריצת דרך חינוכית של איכות, של משמעות ושל שוויון הזדמנויות.

אנו מכריזים בזאת על כוונתנו להיאבק למען איכות החינוך בישראל תוך חיזוק אחריותם של בתי הספר הציבוריים  –  כמקובל במערכות החינוך הטובות בעולם.

אחריות זו באה לידי ביטוי בשילוב הכרחי של סמכות ומחויבות:

סמכות לנהל את כלל הפעולות המתבצעות בבית הספר לרבות קביעת רוח בית הספר וחזון חינוכי; תוכניות הלימודים שיטפחו את כישורי הבוגר במאה ה-21; דרכי ההוראה שיעשו את הלמידה רלוונטית ללומד; הערכה פנימית של הניהול, הצוות והתלמידים; ניהול מלא של כוח האדם והתקציב שיועבר על ידי המדינה.

מחויבות ליעדי ליבה לאומיים המבטיחים מיומנויות וכישורים עדכניים, ערכים דמוקרטיים בזיקה לתרבות התלמידים, כללים לשמירה על איכות ומעמד המורים, וכן מניעת הפרטה ואפליה באמצעות מימון ממשלתי מלא בהתאם לצרכי התלמידים והגבלת מיון תלמידים. מחויבות הצוות חלה על כל הנעשה בבית הספר, לרבות תכנון מקצועי, מבנה ארגוני הולם, שותפות הורים וקהילה, שקיפות, ונכונות לשאת בתוצאות של תהליכים אלו.   מפנה שכזה מחייב שינוי מהותי במנגנוני מערכת החינוך, לרבות הקמת רשות לאומית לחינוך, מִנהלי חינוך, צמצום ביורוקראטי, שיפור מערך ההכשרה והפיקוח, וכן הנהגת תקצוב שקלי, שקוף ושוויוני לבתי הספר – תוך העדפה מתקנת המתחשבת במצב הכלכלי-חברתי ובצרכי התלמידים.

מפנה שכזה יאפשר צמיחה של צוות חינוכי מחויב המקדם יוזמה וחדשנות ותחייב את בתי הספר לקיים מבנה ארגוני הולם המשתף את קהילת ההורים ומנהל את משאביו בשקיפות ויעילות.

אנו קוראים לקובעי המדיניות בישראל לתת אמון בצוותי החינוך והנהגות בתי הספר. אמון זה יתבטא בצמצום משמעותי של בחינות הסטנדרט (בגרות ומיצ"ב) ושל גודש מקצועות הליבה, שמקשים על בתי-הספר "לפרוש כנפיים".

אנו קוראים למנהלים, מורים, תלמידים, הורים, אנשי אקדמיה ועסקים ולאזרחים המעוניינים בקידומה של מערכת החינוך להצטרף אל המסע למען חינוך איכותי ושוויוני בישראל: חינוך ישראלי הנשען על תרבותם של התלמידים ועל ערכיה הדמוקרטים של מדינת ישראל.

אנו קוראים לכל שוחרי טובתה של מדינת ישראל בארץ ובעולם לשלב איתנו ידיים בהובלת פעולות לשיפור מערכת החינוך כדי שתבטיח בסיס דמוקרטי איתן והתחדשות תרבותית מתמדת.

  תמצית הדרישות לשינוי מדיניות:

  1. הצבת חינוך חדשני כמטרה תוך חיזוק האמון בתפקידם של מנהלי ומורי בתי הספר – כמקובל במערכות החינוך המובילות בעולם.
  2. חינוך חינם (מימון ממשלתי מלא) שקלי, שקוף ושוויוני (דיפרנציאלי) ישירות לבתי הספר (מינימום 90% בבית הספר) בכפוף להקמת מועצות ניהול בית ספריות, בראשות המנהל/ת, כמקובל בעולם.
  3. קביעת כללים ארציים לרישוי והעסקת מורים שיבטיחו את מעמדם, איכותם ואת עצמאות בתי הספר לנהל את כוח האדם בתחומם.
  4. הקמת רשות חינוך לאומית (בלתי תלויה) שתקבע אסטרטגיה ארוכת טווח ויעדי ליבה תוך צמצום סטנדרטים למינימום (בגרויות, מבחנים ומדידות).

מתוך בטחון בעתיד ישראל ואמון ביכולות אנשי החינוך שלנו, באים אנו על החתום: 

 רשימת ראשונית וחלקית של מנסחים וחותמים:

פרופ' עמי וולנסקי, ראש ההתמחות בניהול וארגון מערכות חינוך,  פרופ' אדם ניר , ראש המגמה למינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, אוניברסיטה העברית, דר' אשר שקדי, מנהל היחידה ללימודי הוראה ,האוניברסיטה העברית ירושלים; דר' אמנון כרמון, מנהל מכון כרם להכשרת מורים; פרופ' עמרי ידלין, נשיא מכללת ספיר; פרופ' (אמריטוס) יעקב מלכין, אונ' תל-אביב; דר' שלמה אגוז ,אוניברסיטת בר אילן; דר' איילה שוורץ , ראש היחידה לטיפוח השיח בחברה הישראלית, בית ברל, דר' אלון גן, ראש החוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים; דר' הגר גור אריה , מכללת לוינסקי להוראה, דר' טובה מיטלמן-בונה , מארגים; דר' לטם פרי-חזן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה; דר' איריס יניב , עורכת אקדמית ודידקטית של ספרי לימוד להוראת תנ"ך בחינוך הממלכתי; דר' חנוך בן פזי, ראש החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת סמינר הקיבוצים; בן עמי שמר , לשעבר מנהל תיכון דה  שליט , רחובות; יהודית שמר, לשעבר סגנית מנהלת חט"ב נגבה , ראשון לציון; סלים עמריה, מנהל בית הספר היסודי איבטין; מירב כהן  מנהלת בית ספר אופק מודיעין ; שרי אלבז, מנהלת בית ספר היובל ירושלים; דוד גולנזר, סגן מנהלת תיכון ע"ש רנה קסין, ירושלים; עופר ירושלמי מנהל בית הספר התיכון בכפר הנוער הודיות; מנחם שלף, לשעבר מנהל בית ספר אלון ראשון לציון; רויטל הירשפלד, מנהלת חט"ב אחרון הבילויים בראשון לציון; רונית חיימוב , מנהלת תיכון אילון ראשון לציון; ד"ר עלי זחאלקה, מנהל בית הספר הדמוקרטי המתחדש כפר קרע; רעיה בירן ז"ל, לשעבר מנהלת חט"ב טביב , ראשון לציון; חנה אהרון , לשעבר מנהלת פסג"ה ראשון לציון; אבי קסטרו, מנהל כפר הנוער החקלאי "כנות"; עמיצור בר, מנהל כפר הנוער "קדמה"; גדי רוקובסקי, לשעבר מנהל תיכון "מגידו"; דר' אברמלה פרנק – לשעבר מנהל תיכון "גוונים", מועצה אזורית מנשה; כנרת דן, לשעבר מנהלת בית ספר ישראלי בית הכרם, ירושלים; עפרה אלפסי, מנהלת בית ספר אילן רמון, חדרה; סולימאן אל עביד, מנהל בית הספר איבן-סינא, רהט; גיא ישראלי, מנהל תיכון צפית כפר מנחם; גליה טרם, מנהלת תיכון האלון גינזבורג יבנה; פרופ' יערה בראון, נשיאת מכללת אורנים; אורית שטרית מנכ"לית תנועת חינוך ישראלי; אורן יהי-שלום, מייסד תנועת חינוך ישראלי


הצטרפו וחתמו