מפלגת העבודה

מפלגת העבודה מקיימת פריימריס מלאים, הן לבחירת יו"ר המפלגה והן לבחירת הרשימה לכנסת, בהן כל מתפקדי המפלגה שעברו תקופת אכשרה של שישה חודשים זכאים להצביע.
דמי החבר במפלגת העבודה הינם 75 ש"ח לשנה.

מצע המפלגה

ביטחון ושלום:
מפלגת העבודה תבסס את מדיניותה על שלוש רגליים עיקריות המשלימות זו את זו: לחימה בטרור, התמודדות עם אתגרים אסטרטגיים וייזום אופק מדיני אמיתי.
א.   מפלגת העבודה, ממשיכת דרכו של ראש הממשלה יצחק רבין, קובעת כי השלום הוא אינטרס לאומי עליון של מדינת ישראל. השלום והביטחון יביא לו צמיחה כלכלית ולתיקון חברתי.
ב.    מפלגת העבודה רואה ביחסים עם ארה"ב ואירופה נכס אסטרטגי. היא תמשיך במאמציה להגיע להסדרים מדיניים באזור, תוך תיאום עמדות וגיוס תמיכתו של הממשל החדש בארה"ב.
ג.     מפלגת העבודה תקיים משא ומתן מדיני תוך מאבק נחוש באלימות ובטרור, על מנת להבטיח את ביטחונם של מדינת ישראל ואזרחיה. מפלגת העבודה תפעל לסיכומו המהיר של המשא ומתן עם הרשות הפלשתינית, שיביא לסיום הסכסוך ולחתימה על הסכם בהתבסס על העקרונות הבאים: שתי מדינות לאום לשני עמים, שתחיינה בשלום זו לצד זו. הגבול בין שתי המדינות ייקבע במשא ומתן בין הצדדים. גושי ההתיישבות מרובי אוכלוסייה יהודית יישארו  תחת ריבונות ישראלית, ההתנחלויות ביהודה ושומרון שאינן בגושי ההתיישבות.
ד.    ירושלים, על כל שכונותיה היהודיות, היא בירתה הנצחית של מדינת ישראל ותישאר כך. בעיר העתיקה וב"אגן הקדוש" יונהג משטר מיוחד, שיביא לידי ביטוי את ייחודו של המקום לשלוש הדתות. המקומות הקדושים ליהדות יישארו תחת שלטון ישראלי.  מפלגת העבודה תפעל למען ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת ישראל.
ה.   בכל הסדר שלום יש להבטיח את מחויבותה של הרשות הפלשתינית לשמירה על הביטחון, היציבות והשקט  , כולל בעזה. מדינת ישראל לא תפנה שטחים ללא הבטחת ביטחון זרחיה.
ו.      מפלגת העבודה שוללת נסיגות חד- צדדיות.
ז.      הסכסוך עם סוריה צריך לבוא על פתרונו בהסכם שלום, המבוסס על ויתור טריטוריאלי והסדרי ביטחון; בתמורה תבטיח סוריה שינוי מהותי במדיניותה האזורית ונרמול מלא של יחסיה עם ישראל. על סוריה יהיה לחדול מסיוע למדינות ולארגונים הממשיכים לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל. הסכם שלום עם סוריה יכלול הסכם עם לבנון, שיביא לשלום כולל ויפרק את ציר הרשע אירן, סוריה וחיזבאללה.
ח.   מפלגת העבודה רואה באיראן איום מרכזי על שלום העולם ועל יציבות האזור ופוטנציאל  של סכנה קיומית למדינת ישראל. מפלגת העבודה תפעל בכל האמצעים הלגיטימיים לבידודה הבינלאומי המלא של איראן ולהסרת האיום הגרעיני.

מדיניות כלכלית – חברתית:
מפלגת העבודה הינה מפלגה סוציאל-דמוקרטית, הדוגלת בכלכלה הוגנת שמשלבת שוק חופשי ויוזמה פרטית עם מערכת רגולציה אפקטיבית בעיקר בשווקים הפיננסים.
ממשלה בראשות העבודה תקבע את המדיניות והאחריות על מימושה בתחום החינוך, ההשכלה, התשתיות, הבריאות והרווחה תוך חתירה מתמדת להקטנת אי-השוויון וביעור העוני.
מפלגת העבודה שוללת כלכלת שוק בלתי מרוסנת ותובעת אחריות ממלכתית לצמיחה ולרווחה, כלכלה הקובעת איזונים בשליטה על הנכסים וההון בין הקניין הממלכתי- ציבורי והקניין הפרטי, כלכלה המקיימת משק בבעלות פלורליסטית, ממלכתית, קואופרטיבית ופרטית.
בתחום הריאלי: פעילות לבלימת תהליכי ההאטה והמיתון ויצירת תהליכים מאיצי צמיחה.
בתחום הפיננסי: ייצוב המערכת הפיננסית, שמירת נכסי הציבור והחזרת אמונו של הציבור.
בתחום החברתי: הקטנת העוני, צמצום פערים, תיקון עיוותים, חיזוק הבטחון הסוציאלי של מעמד הביניים וטיפול מיוחד בשכבות חלשות.

מדיניות החינוך וההשכלה:
מאז ימי יצחק רבין ועד היום העמידה ממשלה בראשות העבודה את תקציב החינוך בראש
סדר העדיפויות הממשלתי, חיזקה את מעמד המורים והעלתה את שכרם, הגדילה את השקעות הממשלה בפיתוח ובהרחבת מערכות החינוך לכל הגילאים, כולל השכלה גבוהה ומחקר מדעי טכנולוגי מתקדם. רפורמת "אופק חדש," שכוננה בהסכם עם הסתדרות המורים, תורחב כל בתי- הספר היסודיים וחטיבות הביניים במטרה לגרום לשיפור בהשגי התלמידים ולבניית מערכת חינוך שוויונית ואיכותית.
החזון של מפלגת העבודה: עיצוב מדינת ישראל כמדינת חינוך, מדע והשכלה גבוהה.

מדינה יהודית ודמוקרטית:
מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, ביתם הלאומי של כל היהודים באשר הם. כמגשימיה של הציונות אנו רואים עצמנו כיורשיה וממשיכיה של התרבות היהודית והתרבות העברית המפוארת. הוויתנו וזהותנו יונקות מהמורשת היהודית. נתיב אחד מוליך משורשי מורשתנו הדתית והתרבותית לעתידה של מדינת ישראל.
הפתרון הראוי ליחסי דת ומדינה חייב להתעצב תוך כדי דיאלוג מקיף בין כל זרמי הציבור, שיוביל להסכמה המבוססת על חופש הדת וחירות הפרט.
לימודי היהדות יאפשרו לכל יהודי להכיר את עומקה ורוחבה של התרבות היהודית לדורותיה, ולהעניק לו את היכולת לאמץ, מתוך מכלול רחב זה,  את אותם היבטים המשמעותיים לחייו.
שימור וטיפוח הזהות היהודית והמורשת היהודי יסייעו לשמירת הקשר עם יהדות התפוצות.
מפלגת העבודה תחזק את אבני היסוד של המשטר הדמוקרטי על בסיס המתווה הרעיוני, החינוכי והמעשי.
מפלגת העבודה תחוקק חקיקה שתמנע מאישים ומפלגות החורטים על דגלם את הטרנספר והגזענות להתמודד לכנסת.
מפלגת העבודה רואה בשידור ציבורי עצמאי ובלתי תלוי ערך חשוב להבטחת חופש הביטוי והדמוקרטיה. משום כך, תמשיך לקדם את יוזמתה לחוק רשות השידור החדש, שבין היתר יפריד בין רשות השידור לבין המערכת הפוליטית.

דת ומדינה:
תנועת העבודה עיצבה את מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית. עקרון יסודי זה הוא בסיס ביחסי דת ומדינה. מפלגת העבודה תפעל לעיצוב אופייה וצביונה היהודי של המדינה בכל תחומי החיים, מתוך הכרה בקיום גוונים שונים של החברה בישראל, ועל-ידי הידברות אמיתית וכנה בין הקבוצות השונות וגילוי סובלנות כלפיהן.
מפלגת העבודה תפעל ליישום אמנה חדשה ליחסים בין דתיים וחילוניים, המבוססת על חיזוק הזהות היהודית באמצעים חינוכיים, במקום חקיקה כפייתית.
מפלגת העבודה מכבדת את מגוון הדעות המתקיימות לקיום המסורת היהודית שבאות לביטוי בזרמים השונים  : אורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים. מפלגת העבודה מתנגדת לכפייה דתית שכופה דעה של זרם דתי אחד על משנהו.

מערכת המשפט ושלטון החוק:
מפלגת העבודה תפעל להחזרת אמון הציבור במערכת המשפט, שהיא מקור הביטוי הבולט ביותר לריבונותה של המדינה, שכן ביכולתה לשלול את חירותו ולפגוע ברכושו של הפרט. מפלגת העבודה רואה בבית המשפט העליון את המוסד המשפטי המרכזי לשמירה על הצדק, המוסר וזכויות האזרח, ולפיכך תפעל לשמירה על חוסנו וכוחו. מפלגת העבודה עמדה ותעמוד כחומה בצורה נגד כל ניסיון של ממשלת ישראל ליצור דה  -  לגיטימציה של מערכת המשפט.
מפלגת העבודה תגביר את מערכת האכיפה והענישה נגד כל גורם שמפר את הסדר ציבורי ובמיוחד כנגד ארגוני הפשע.

הגנת הסביבה:
מפלגת העבודה תפעל לשמירה על חיי הציבור ובריאות בפני הסכנות הסביבתיות, להגנה על משאבי וערכי הטבע הייחודיים של ישראל, לתרומה משמעותית של ישראל למאבק העולמי במשבר האקלים ולקידום הפוטנציאל הכלכלי הגלום בישראל בתחום הכלכלה הירוקה.
מפלגת העבודה תחזק את המשרד להגנת הסביבה ותקים קבינט סביבתי בממשלה. בכל קואליציה בה תשתתף העבודה היא תדרוש לקבל לידיה את המשרד להגנת הסביבה.

מערכת הבריאות:
מפלגת העבודה תחתור לחיזוק מעמדה של הרפואה הציבורית בישראל כמערכת איכותית, המספקת שירותי בריאות מתקדמים והולמים לאזרחי ותושבי מדינת ישראל ללא קשר הכנסתם או לגילם, וזאת מתוך הכרה כי הזכות לבריאות היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית ויש להעניק לנושא מקום גבוה בסדר העדיפויות הלאומי.

מרכז ופריפריה:
חיזוק הפריפריה הינו יעד לאומי, הבא להגשים את ישוב הארץ ופיזור האוכלוסין. הפריפריה היא אזור מחייה ייחודי, בעל איכות חיים גבוהה וכוח משיכה לפרט. מפלגת העבודה תפעל לקיום תכנון לאומי, שיקבע עדיפות לפריפריה על פני המרכז.

מעמד האישה:
השוויון בין המינים הוא ערך יסוד בתפיסת עולמה של מפלגת העבודה.
יישום השוויון, מימושו והמאבקים להשגתו בכל תחומי החברה, הכלכלה והמשפחה הם בסיס לפעולה בהיותנו מפלגה סוציאל-דמוקרטית.
מפלגת העבודה מתחייבת לחיזוק ייצוג נשים בכל המערכות, למאבק באלימות כלפי נשים, לפעולות מניעה וטיפול בתחום בריאות נשים, לחיזוק מעמדן האישי, לסגירת פערי שכר, לסבסוד מעונות יום לנשים עובדות, לעידוד יזמות נשים בעסקים וליישום העדפה מתקנת בכל התחומים.
העבודה תפעל לקידום ייצוג הולם לנשים בשירות הציבורי, בצה"ל, בשלטון המקומי ובכל מערכות השלטון. קידום נשים ייעשה גם על-פי העדפה מתקנת, על בסיס כישורים שווים.כן תפעל מפלגת העבודה לאכיפה מוגברת של חוק שכר שווה לעובד ולעובדת וחוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה לצמצום פערי השכר. המפלגה תפעל להתאמת עולם העבודה להורות. בנוסף נוביל מאבק חסר פשרות באלימות כלפי נשים. זאת בדרך של הגדלת תקציבים, הקמה של מקלטים לנערות במצוקה, תוספת מקלטים ייחודיים לנשים מוכות, הקמת "הוסטלים" לגברים מכים, אכיפת החקיקה הקיימת למניעת אלימות במשפחה, הטרדה מינית, הטרדה מאיימת, וסחר בנשים.
תינתן תשומת לב מיוחדת לבריאות נשים. ייכללו תרופות למחלות נשים ולמניעתן בסל הבריאות.