מפלגת העצמאות

מפלגת העצמאות הוקמה ע"י קבוצת ח"כים, בראשות אהוד ברק, שפרשו ממפלגת העבודה במהלך כהונת הכנסת ה-18. תקנון המפלגה מאפשר התפקדות אך לא נקוב סכום דמי החבר, ואין עדיין דרך לעשות זאת. לפי תקנון המפלגה, יו"ר המפלגה יבחר ע"י מועצת המפלגה, ומועמדי המפלגה לכנסת ייקבעו בשיטה שתקבע ע"י מזכירות המפלגה בעתיד.