ארגון שותף לשינוי בחינוך

 

שותפות בין הארגונים מבוססת על ההסכמה כי כדי לקדם כישורים רלוונטיים למאה ה 21, ערכים דמוקרטיים משותפים בזיקה לתרבות התלמידים ושוויון הזדמנויות, עלינו לוודא כי בתי הספר בישראל יזכו לאוטונומיה ראויה ויהיו בעלי יכולות מתאימות לשינוי המתבקש בחינוך.

מטרות המיזם:

  1. יחד ולחוד נקדם בציבור את שיח על האתגרים והפתרונות האפשריים למען חינוך טוב יותר;
  2. יחד ולחוד נקדם בתי ספר רבים לרמה טובה יותר של יכולות;
  3. יחד נהווה קבוצת לחץ על קובעי המדיניות לשנות את המבנה הריכוזי של משרד החינוך.

שותפות גופי החינוך במיזם מבטאת:

  1. הזדהות עם חזון של התאמת בתי הספר בישראל אל המאה ה 21 ועיקרו איזון בין אוטונומיה הנדרשת בבתי הספר לאחריות בתי הספר כלפי המדינה;
  2. שותפות בחשיפת בתי ספר והציבור לחזון זה באמצעות כנסים, מפגשים ופרסומים משותפים ונפרדים.

 

השותפות אינה מבטאת קואליציה ארגונית, כלכלית או משפטית, אלא רק שם הנועד להגביר את מודעות בעלי העניין בחינוך לשינוי המתבקש בחינוך.

לפרטים נוספים