בית ספר שותף לשינוי בחינוך

שותפים לשינוי בחינוך הנו מיזם לשינוי ושדרוג מעמד בתי הספר של ישראל בו שותפים בתי ספר, אנשי חינוך, הורים, תלמידים, קהילה עסקית וגופי החינוך המובילים בישראל.

מטרת השותפות לקדם שיח ופעילות ממשית המטפח חינוך איכותי, משמעותי ושוויון הזדמנויות.

שותפות בתי הספר במיזם מבוססת על ההסכמה כי כדי לקדם כישורים רלוונטיים למאה ה-21, ערכים דמוקרטיים משותפים בזיקה לתרבות התלמידים ושוויון הזדמנויות, עלינו לוודא כי בתי הספר בישראל יזכו לאוטונומיה ראויה ויהיו בעלי יכולות מתאימות לשינוי המתבקש בחינוך .

אוטונומיה בית ספרית תאפשר לבתי הספר להוביל:

  • ניהול עצמי הכולל שותפות בין כל "בעלי העניין" – אנשי החינוך, הורים ותלמידים בהובלת מנהל/ת בית הספר. אחריות כוללת לרבות תקציב וכוח אדם;
  • פדגוגיה רלוונטית- בדגש על יוזמת מורים, גמישות ותנאים מקצועיים המאפשרים למורים להוביל למידה פעילה;
  • זהות ייחודית עם תכנים הולמים – בכפוף להגדרות ליבה כלליות של החינוך הציבורי;
  • הערכה פנימית – יכולות הערכה ומדידה על ידי בית ספר – מוטמע בכל תחום.

 

יחד נוביל שיח חינוכי מתחדש בקרב בעלי העניין בחינוך ונהווה קבוצת איכות נרחבת שתעניק רוח גבית למימוש מתווה השינוי בחינוך

 

לפרטים נוספים