תנועת חינוך ישראלי מלווה רשויות הבוחרות לקחת אחריות על החינוך

לווי תהליכי שינוי במערכת החינוך הישובית באמצעות טיפוח מנהיגות חינוכית מקצועית  מתוך הבנה כי הרשות מעוניינת ליצר חווית חינוך אחרת בבתי החינוך שבאחריותה.

רקע ורציונל:

מתוך ההבנה כי בני אדם ככלל מגיעים אל המיטב שבהם, כאשר מאפשרים להם מרחב התפתחות אוטונומי, הרשות תאפשר מרחבים שכאלה למנהלי בתי הספר ולצוותי החינוך. הנחת היסוד בתכנית היא שתפקידה של הרשות המקומית לאפשר למנהלים לטפח כישורים של מנהיגים חינוכיים מחד ומאידך לבקר שאלו אכן עומדים בציפיות ומממשים את המרחב האוטונומי שהרשות מעניקה להם באופן מרבי ומיטבי, מתוך ההבנה כי מנהלי בית ספר אוטונומי אינם זקוקים לפיקוח אלא לליווי וייעוץ פדגוגי. נוסף על האמור לעיל, גיבוש התכנית יתבסס על תהליך שיתופי שייקחו בו חלק מהותי כל הגורמים השותפים למעשה החינוך במועצה, ובכלל זה: צוותי החינוך בגיל הרך, בחינוך היסודי, בחינוך העל-יסודי, בחינוך הבלתי-פורמלי, נציגות הורים, נציגי ציבור ובשותפות עם משרד החינוך.

 ליווי תהליך שינוי בבית ספר

** עקרונות התהליך בהלימה לעקרונות העבודה בליווי הרשות

יעדים:

  1. ליווי תהליך הגדרת תפיסת החינוך הבית ספרית ליווי התהליך בבית הספר ויצירת שותפויות בין הצוות החינוכי לקהילת בית הספר.
  2. בחירת דרכי למידה רלוונטיות שבעזרתן בית הספר יממש את המטרות והיעדים החינוכים אותם בחר לעצמו
  3. יצירת מרחב ארגוני וחינוכי מעורר השראה שיעזור לצוות החינוכי, התלמידים וההורים להגשים את המטרות החינוכיות של בית החינוך.
  4. בניית כלי מדידה והערכה שיבדקו האם ובאיזה אופן המטרות, היעדים והכלים שפיתח אכן מאפשרים לתלמיד/ה להיות במיטבם.

דרכי העבודה:

יקבעו יחד עם מנהל/ת ב"ס והצוות המוביל בהתאם לאבחון הארגוני ותכנית העבודה התלת שנתית שתבנה במהלך החודש הראשון לעבודה

הליווי כולל- שעות יעוץ למנהל, לצוות המוביל, לצוותי העבודה וימי עיון לכלל הצוות החינוכי