מפלגת התקווה

מפלגת התקווה התמודדה לכנסת ה-18 כחלק מרשימת "האיחוז הלאומי" המשותפת למפלגות התקווה, תקומה, מולדת ו"ארץ ישראל שלנו". המפלגה מקיימת פריימריס דמוקרטיים לבחירת הרשימה לכנסת.
דמי החבר במפלגה הינם 30 ש"ח.

מצע המפלגה

התקווה היא מפלגה ציונית לאומית כלל ישראלית שקמה כדי לבסס את הציונות בארץ ישראל
1 ) ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לפי תורת ישראל ומשפט העמים. מפלגת התקווה תפעל לחיזוק דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית ולחידוש אופייה ציוני של המדינה.
2 ) מפלגת התקווה שוללת מכל וכל הקמת ישות מדינית נוספת למדינת ישראל במקום כלשהו בארץ ישראל שממערב לירדן ותפעל למיסוד שלטון ישראל בכל חבלי הארץ, כולל הגולן. מפלגת התקווה תפעל למימוש הריבונות היהודית בהר הבית וזכות תפילה ליהודים בהר, כסמל לריבונות עם ישראל בארץ ישראל.
3 ) מפלגת התקווה תפעל לחידוש התנופה הציונית, לעלייה המונית, לקליטת עם ישראל בארצו ולישובו בכל חבלי ארץ ישראל.
4 ) מפלגת התקווה תפעל לשיפור האחווה והלכידות החברתית, ותדגיש את החינוך והבריאות השיוויוניים, צמצום הפערים בחברה, וחיזוקן הכלכלי של השכבות החלשות.
5 ) מפלגת התקווה תפעל כדי שזכות האזרח לבחור ולהיבחר לכנסת תותנה במילוי חובת השרות הצבאי/לאומי. חובת השרות תחול על כל אזרח בלי הבדל דת, מגזר, מין ועדה. זכויות אזרח אלו תהיינה מותנות גם בהצהרת אמונים של כל אזרח למדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית, מדינתו של העם היהודי.
6 ) מפלגת התקווה תפעל למימון מלא של שכר הלימוד במוסדות אקדמיים בישראל לבוגרי ובוגרות יחידות קרביות אמונים לחימה.
7 ) מפלגת התקווה תפעל לשימור ארץ ישראל וקרקעותיה למען הדורות הבאים של העם היהודי, תוך הקפדהיתרה על איכות הסביבה ופיתוח מקורות חלופיים של מים ואנרגיה.
8 ) מפלגת התקווה תפעל לביעור השחיתות ולשמירת טוהר המידות בכל הגופים הציבוריים ומוסדות הממשל.
9 ) מפלגת התקווה תפעל למיסוד מעמדה של העברית כשפה הרשמית היחידה במדינת ישראל תוך הענקת מעמד מוכר לשפות אחרות על פי חלקן באוכלוסיה.
10) מפלגת התקווה תפעל להעמקת לימודי התנ"ך, להרחבת הידע בתולדות העם היהודי ובמכמניו התרבותיים, לחיזוק הזהות הלאומית והנחלת ערכי היהדות ומורשתה בקרב כל חלקי העם, להגברת השימוש בלוח העברי, ולעידוד מחקר מדעי בסיסי וישומי.
11) מפלגת התקווה מציעה תכנית לפתרון אזורי של בעיית הפליטים הערבים, בהסכמה בינלאומית רחבה, באמצעות יישובם מחדש של הפליטים במדינות ערב ומדינות קולטות הגירה.
12) מפלגת התקווה תפעל לכינון חוקה שתבטיח את אופייה היהודי-ציוני של מדינת ישראל.
13) מפלגת התקווה תפעל לחיזוק שלטון העם בישראל, לחיזוק הכנסת כמוסד המחוקק ומפקח על פעולות הרשות המבצעת, לקביעת מערכת חדשה של איזונים ובלמים בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת, להקמת בית משפט לחוקה, וכינון מנגנון חדש לבחירת שופטים.
14) מפלגת התקווה תפעל להגבלת התערבות-היתר של המדינה בחיי האזרחים ורמיסת זכויות הפרט ברגלי הממשל.
15) מפלגת התקווה תפעל למען ליברליזציה של המשק הכלכלי הישראל, חיסול המונופולים הגלויים והסמויים, עידוד היוזמה הפרטית והעסקית על ידי מאבק בחסמים ביורוקראטיים.
16) מפלגת התקווה כמפלגה כלל ישראלית שאיננה דתית ואיננה חילונית תפעל ליצירת גשרים בין דתיים וחלוניים על ידי מיסוד אמנה חברתית ועיגונה בחקיקה.
17) מפלגת התקווה תפעל לביטול קשרי הון-שלטון-תקשורת, ותחתור להקמתם של ערוצי תקשורת מאוזנים שיבטאו כראוי את מגוון הדעות בציבור הישראלי.