מפלגת חד"ש

ההצטרפות למפלגת חד"ש אינה מבוצעת באמצעות התפקדות. כל פעיל בתנועה מוזמן להגיע לישיבות בסניפים וכן להגיש מועמדות למועצת חד"ש. בחירת הרשימה לכנסת מבוצעת ע"י חברי מועצת חד"ש.