החל משנת 1999 לומדת תנועת חינוך ישראלי לעומק את מערכות החינוך בארץ ובעולם ומפתחת מודלים הוליסטיים (מוסדיים) לקידום החינוך.

תנועת חינוך ישראלי פיתחה ומפעילה, בשיתוף עם משרד החינוך, מודל גן ילדים, מודל בית ספר ציבורי עברי וערבי, וכן פיתחה תכניות לקידום שיח של זהות ותרבות כמנוף לשינוי בבתי ספר. במסגרת זו הוציאה התנועה ספרי לימוד למקצוע תרבות ישראל ומורשתו, הנלמדים בכמאה  בתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ.

תנועת חינוך ישראלי מכירה בכך שמאז קום המדינה הגיעה מערכת החינוך הישראלית להישגים מרשימים:

    • כ- 80% מכלל בני הנוער מסיימים 12 שנות לימוד ומחציתם בעלי בגרות מלאה.
  • ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בשיעור הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ובמסלולים העל-תיכוניים. כמו כן שיעור בעלי השכלה אקדמית בקרב גילאי 25–64 בישראל הוא הגבוה בעולם.

אולם הישגיה המשמעותיים של מערכת החינוך, אינם יכולים לעמעם את הבעיות ואת הכשלים שהביאו אותנו לפתחו של  משבר גדול.

מערכת החינוך הממלכתית היא ריכוזית – היא מחזיקה בסמכויות ובמשאבים לקבלת החלטות ברמת המדיניות והביצוע. שלושה נתונים במערכת צריכים להדליק אצל כולנו נורות אדומות: הפערים ההולכים וגדלים, המשבר הערכי וההישגים הנמוכים.

לפיכך קיבלה תנועת חינוך ישראלי את ההחלטה על הובלת המיזם אחרת – עושים שינוי בחינוך. המיזם מחבר בין גופי חינוך, אנשי עסקים, אנשי חינוך והציבור הרחב, כדי ללחוץ על קובעי המדיניות לשנות את המבנה הארגוני של המערכת.

חינוך ישראלי מחזיקה אישור ניהול תקין, וכן אישור מלכ"ר לפי סעיף 46 א.