מפלגת מרצ

מפלגת מרצ מאפשרת התפקדות לשורותיה אך יו"ר המפלגה ורשימתה לכנסת נבחרים ע"י ועידת המפלגה ולא ע"י כלל חברי המפלגה. חברי המפלגה זכאים לבחור בבחירות לועידת המפלגה, לאחר צבירת תקופת אכשרה של ארבעה חודשים.
דמי החבר במפלגת מרצ הינם 60 ש"ח לשנה, ו-25 ש"ח לנוער.