מערכת החינוך בישראל מצויה במשבר ערכי עמוק, סובלת מהישגים לימודיים נמוכים, הפערים בין התלמידים גדלים, הילדים משועממים, המורים שפופים והמנהלים מתוסכלים. זו אינה גזירת גורל - יש מה לעשות!

הפתרון המיידי למצב הוא העברת סמכויות רבות יותר למנהלי בתי הספר. כיום אין למנהלים סמכות לקבל את מרבית ההחלטות החינוכיות הנוגעות לתלמידיהם. הגורם היחידי המקבל החלטות חינוכיות במדינת ישראל של 2016 הינו משרד החינוך. משרד החינוך הוא הקובע את תכנית הליבה, מפקח על ביצועה, קובע בעקיפין את תהליכי ההוראה ומבצע את המדידה של תפוקת בתי הספר. מצב זה מחליש את בתי הספר. במקום שבו אין סמכות, אין אחריות, דבר הפוגע קשות במוטיבציה של צוותי החינוך.

 חייבים להפוך את הפרמידה!

מחקרים גילו כי ארגונים מצטיינים הם הארגונים המצליחים להדביק את עובדיהם בחזון משותף, לקבוע ערכים ארגוניים המניעים את העובדים, להגדיר יעדי ביצוע משותפים, ליזום מנגנוני בקרה ולנקוט צעדי ביזור עמוקים, כאלה המשאירים ליחידות המשנה בארגון מרחב פעולה גדול - הן בשיקול הדעת הן במרחב ליוזמה ולחידושים.

מדינת ישראל חייבת לאפשר למנהלי בתי הספר לנהל את בתי הספר. כיום ביטוי זה הוא ריק מתוכן: מנהלי בתי הספר כיום הינם פקידים... רק מתן מרחב אוטונומי למנהל יכול לאפשר את חירות היצירה החיונית כל כך לחינוך וללמידה בבית הספר, רק כך יוכלו בתי הספר למלא את שליחותם לחברה.

 מה שטוב לארגונים מצטיינים בשאר המגזרים מתאים גם למערכת החינוך.

רוב המדינות המובילות בתחום החינוך הובילו שינוי של העצמת מנהלים וצוותי חינוך, רק ישראל ממשיכה להשתרך מאחור ומתכחשת לשינויים הנדרשים לטובת ילדינו.

לשם כך יזמה תנועת חינוך ישראלי את אחרת - עושים שינוי בחינוך.

מטרת המיזם היא לחבר בין כל בעלי העניין: גופי חינוך, אנשי חינוך, אנשי עסקים והציבור הרחב כדי שיחד:

  • נפעל ליצירת שותפויות עם גורמים חינוכיים מגוונים.
  • נפעל ליצירת שותפויות עם בתי ספר, הורים ומורים התומכים בשינוי הנדרש.
  • נגיע לאמצעי התקשורת בכדי להביא באמצעותם את הנושא לציבור הרחב.
  • נעשה עוד ככל שידרשו המצב וההתפתחויות בנושא – כדי לצאת מן הדשדוש המתמשך.

כל זאת - על מנת להפעיל לחץ על קובעי המדיניות כדי שיאפשרו את השינוי הנדרש.