מפלגת קדימה

מפלגת קדימה תבחר את רשימתה לכנסת ה-19 באמצעות ועדה מסדרת בת שלושה חברים, בראשות יו"ר המפלגה ח"כ שאול מופז. עד לאחרונה קיימה המפלגה פריימריס מלאים, הן לבחירת יו"ר המפלגה והן לבחירת הרשימה לכנסת, בהן כל מתפקדי המפלגה שעברו תקופת אכשרה של 13 חודשים היו זכאים להצביע. המפלגה שינתה את שיטת הבחירה לרשימה לכנסת בהוראת שעה ב-18/10/2012. עתירה שהגישה תנועת "מתפקדים" נגד ההחלטה לבית הדין של המפלגה נדחתה משיקולים טכניים של חוסר יכולת לקיים פריימריס לכאורה.
דמי החבר במפלגת קדימה הינם 50 ש"ח בשנה.
תנועת מתפקדים אינה ממליצה על התפקדות למפלגת קדימה כל עוד מופרות זכויות חברי המפלגה כאמור בתקנון

מצע המפלגה

תוכנית פעולה מדינית:
ממשלת קדימה תמשיך בקידום תהליך השלום תוך שמירה על האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל. על מנת להבטיח עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ממשלת קדימה תמשיך ותפעל בדרך של קידום יוזמות מדיניות ושל חתירה לפתרון של שלום בינינו לבין שכנינו. בד בבד עם מלחמתה הנחושה בטרור, על ישראל להציג אופק מדיני ולקדם חזון המתרגם את מטרת העל לעשייה מדינית השומרת על האינטרסים הלאומיים ומייצרת עתיד טוב יותר.
נקודות מוצא:
  • לעם ישראל זכות לאומית היסטורית על ארץ ישראל כולה.
  • כדי לקיים את מטרת העל – ריבונות יהודית במדינה דמוקרטית שמהווה בית לאומי בטוח לעם היהודי בארץ ישראל – יש צורך ברוב יהודי במדינת ישראל.
  • ההכרעה בין הרצון לאפשר לכל יהודי לגור בכל רחבי ארץ ישראל לבין קיומה של מדינת ישראל כבית לאומי יהודי מחייבת ויתור על חלק מארץ ישראל.
  • הויתור על חלק מארץ ישראל אינו ויתור על אידיאולוגיה אלא מימוש של האידיאולוגיה שחותרת להבטחת קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל.
  • למדינת ישראל אינטרס מובהק בעיצוב גבולות הקבע בהסדר שלום שיבטיח את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל ויסיים את הסכסוך הישראלי- פלסטיני.
  • האיום האיראני הוא האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל כיום. ממשלת קדימה תמשיך ותפעל בכל דרך למנוע השגת נשק גרעיני בידי איראן תוך שיתוף פעולה עם הקהילה הבינלאומית
  • ממשלת ישראל תמשיך ותיאבק בנחישות בארגוני הטרור, במסייעים להם ובממנים אותם. הממשלה תפעל באופן אקטיבי, בכל מקום ובכל זמן על מנת לסכל לשבש ולמנוע פיגועי טרור כנגד אזרחי ישראל ויהודים בעולם.
  • המטרה האסטרטגית של מדינת ישראל כלפי רצועת עזה בטווח הארוך היא מיטוט שלטון החמאס. לשם כך ישראל תפעל בצורה של צעדים, מדיניים, כלכליים וצבאיים.
  • ישראל שואפת להגיע להסכם שלום עם סוריה תוך שמירה על ביטחון המדינה ועל האינטרסים החיוניים שלה.
  • ישראל תמשיך לטפח את מערכת היחסים הבילטרלית שלה עם מדינות העולם. הקשר האסטרטגי עם ארצות הברית יהודק ותבנה מערכת של יחסי אמון הדדי עם הממשל החדש בוושינגטון. יחוזקו הקשרים עם מדינות האיחוד האירופאי ועם רוסיה לאור תפקידן החשוב בזירה הבין לאומית והקשרים התרבותיים והכלכליים העמוקים שיש להן עם ישראל. ישראל תייחס חשיבות רבה ליחסיה עם סין והודו והממשלה תפעל להידוק היחסים הכלכליים, הרפואיים והתרבותיים עם מדינות אלו.
כלכלה חברה וסביבה:
קדימה תפעל לעיצובו של המשק הישראלי כמשק מודרני ותחרותי המושתת על כלכלה איתנה בחברה בריאה ומפותחת. למדו עוד על האסטרטגיה הכלכלית, מאבק בעוני ועידוד העבודה, צמצום נטל המס, חיזוק הנגב והגליל, חקלאות, בריאות ונוספים כלכליים וחברתיים נוספים.
ממשלת ישראל תדאג לאיכות חיים ולביטחון סביבתי לתושבי המדינה, תוך שימוש מושכל במשאבים ושמירה על המערכות האקולוגיות. העקרונות המרכזיים בנושא זה הם עידוד עבודה, תמריצים לעסקים קטנים, הכשרות מקצועיות, סיוע למשפחות ותמיכה באנשים שאינם מסוגלים לעבוד, צמצום נטל המס, והשקעה במחקר ופיתוח. כמו כן, השקעה בתשתיות, שיפור התחרותיות במשק, ניצול משאבי הטבע הקצב המאפשר לתהליכים הטבעיים לחדש את המשאבים שנוצל, עידוד התיירות, חיזוק הנגב והגליל, תמיכה בחקלאות, וביצוע רפורמה מקיפה בשרותי הבריאות. מפלגת קדימה תפעל למימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ותפעל לשיוויון זכויות בתחום התעסוקה, הדיור, התרבות והפנאי.
 
שינוי שיטת הממשל:
קדימה רואה בחוסר היציבות השלטונית איום אסטרטגי על מדינת ישראל. חוסר היציבות פוגע ביכולת הממשלה לקבל תכניות ארוכות טווח, מגביל את השיקולים של שרי הממשלה וראש הממשלה ממלא חלק ניכר מזמנו במאבקי הישרדות פוליטיים במקום בדאגה למילוי שליחותו הציבורית. למדו עוד על שינוי שיטת הממשל, כינון חוקה, רפורמה בשירות הציבורי, רפורמה במנהל מקרקעי ישראל והשלטון המקומי.
קדימה תפעל להחזרת האמון בשלטון באמצעות דוגמה אישית של ניקיון כפיים ציבורי, באמצעות כינון חוקה שתעגן את מוסדות השלטון וערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות הבטחת יציבות שלטונית ויכולת הדרג הנבחר לנהל את משרדי הממשלה ובאמצעות רפורמה בשירות הממשלתי ומאבק בשחיתות השלטונית.
חינוך, השכלה גבוהה ותרבות:
ממשלת קדימה תעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות הלאומי, ותקצה לו את כל המשאבים הדרושים. הממשלה תהיה מחויבת לרפורמה רחבה במערכת החינוך, ברמה התכנית והערכית וגם ברמה הארגונית. קדימה מאמינה כי יש להעניק את הגיבוי הציבורי הראוי למורים ולמנהלים העוסקים בחינוך ילדינו ובבניית העתיד של המדינה- ותפעל להחזיר את הכבוד ואת המעמד של בית הספר בעיני התלמידים וההורים. קדימה מחוייבת להעדפת החינוך הממלכתי, חיזוק תכנית הליבה והחינוך למורשת היהודית וסמליה, שיפור רמת המורים, צמצום הפערים בין הישגי התלמידים, חיזוק האקדמיה והמחקר, ותמיכה בסטודנטים.
 
בתחום החינוך הבלתי פורמאלי:

קדימה רואה בחינוך הבלתי פורמאלי בכלל ובתנועות הנוער בפרט, כלי חשוב בטיפוחו ובחינוכו של הנוער ובהנחלת ערכי העם, הפרט, החברה והמדינה. מפלגת קדימה תפעל על מנת שלכל ילד בישראל תהיה גישה לחינוך בלתי פורמאלי, תעודד את תנועות הנוער הפועלות להגשמת המטרות הממלכתיות, ואת עיסוק החינוכי במורשת היהודית- ציונית בכל תנועות הנוער הציוניות. בתחום התרבות, מפלגת קדימה מעודדת יצירה מקומית וצריכת תרבות ככלי ראשון במעלה, לשמירה על צביונה היהודי והייחודי של החברה הישראלית וכן רואה בספורט ובפעילות הגופנית אמצעי לפיתוח הגוף והנפש, לטיפוח סולידאריות קהילתית, חברתית ולאומית, לחינוך הנוער ולהפעלתו הנכונה ולעידוד ההישגיות החיובית והמצוינות.

אכיפת חוק ובטחון אישי:

שלטון חוק ואכיפתו הם נדבך מרכזי בהבטחת קיומו של משטר דמוקרטי. בהעדרם נוצרת מציאות של "אדם לאדם זאב", אשר מהווה קרקע פורייה לאלימות, שחיתות ופגיעה קשה בביטחון האישי. קדימה מאמינה כי יש להטמיע במדינת ישראל תרבות של שלטון חוק, אכיפת חוק וכיבוד חוק.  קדימה תפעל בנחישות להבטחת הביטחון האישי של תושבי ישראל.
קדימה מאמינה כי יש להטמיע במדינת ישראל תרבות של שלטון חוק, אכיפת חוק וכיבוד חוק. הממשלה בראשות קדימה תפעל בנחישות להבטחת הביטחון האישי של תושבי ישראל. אכיפת החוק ושמירה על הבטחון האישי כוללים מלחמה בתאונות הדרכים, חיזוק מערכת המשפט, שמירה על הסביבה ואיכות החיים, והשקעה בתשתיות ירוקות.
 
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית:
קדימה תפעל לחיזוק הזהות היהודית ואופייה היהודי של המדינה, ארון הספרים היהודי והיהדות הם חלק ממטענו של כל יהודי באשר הוא, על פי השקפת עולמו ודרך ביטוי יהדותו. דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית כוללת הבטחת רוב יהודי מוצק בישראל, חיזוק מעמדה של ישראל ושל ירושלים כמרכז עולמי לעם היהודי ובכלל זאת מרכז של תרבות ויצירה יהודית ושמירה על מאפיינים יהודיים במרחב (הפרהסיה) הציבורי בישראל, ללא כפיה דתית ברמת הפרט. מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יחד עם זאת, תפעל מפלגת קדימה לחיזוק הקשר עם הקהילות היהודיות והישראליו מחוץ לישראל, עידוד העליה, ותפעל לשיוויון זכויות, הזדמנויות כמו גם החובות בין בין אזרחים יהודים וערבים בישראל.
יחסי דת- מדינה – העיקרון המנחה הוא "איש באמונתו יחיה". לכל איש ואישה תינתן הזכות לחופש הפולחן והזכות לשילוב הדת בחיי היום יום לפי ראות עיניהם והשקפת עולמם, בתנאי שהיא אינה פוגעת בזכויות האדם ובזכויות הבסיסיות.

קידום צעירים:
ממשלת קדימה תהיה מחויבת לאוכלוסיה הצעירה נקודת התחלה טובה יותר לחיים העצמאיים.
הצעירים הם חלק מרכזי מבניין העתיד של מדינת ישראל. קדימה תעודד אותם לקחת חלק משמעותי יותר ולהשפיע על החברה ועל הסביבה בה הם חיים, תעודד ארגונים צעירים הלוקחים על עצמם אחריות חברתית ועוסקים במשימות לאומיות ותחזק קהילות צעירות העוסקות בשינוי חברתי ובמעורבות חברתית. קדימה מאמינה כי האזרחות הישראלית הינה זכות שחובות בצידה. כל צעיר ישראלי צריך לשרת את מדינתו, ועל הממשלה לעודד ולתגמל את המשרתים.

קידום נשים:
הנשים בישראל אינן משולבות בשוק העבודה או בהנהגה הפוליטית והכלכלית של המדינה בהתאם לכישוריהן ולמספרן היחסי באוכלוסייה. קדימה רואה בקידום בנשים משימה לאומית שתביא תועלת רבה- לנשים עצמן ולמדינת ישראל כולה.  קדימה גאה על היותה המובילה בתחום הייצוג ההולם לנשים בפוליטיקה- בעשירייה הראשונה ברשימת קדימה לכנסת יש ארבע נשים ובשלושים המקומות הראשונים ברשימה- תשע נשים.