סיעת רע"ם-תע"ל

רע"ם-תע"ל הינה רשימה משותפת המורכבת מהמפלגות רע"ם ותע"ל וכן מנציגי התנועה האיסלאמית. המפלגות אינן מאפשרות התפקדות והרשימה המאוחדת לכנסת נקבעת ע"י ועדה מסדרת.