כלי שלישי: מבנה ארגוני

 

השלב השלישי נראה לכאורה פורמלי אבל לא כך. כלי זה אמור להפיק את המבנה הארגוני שיעזור למורים, התלמידים וההורים להגשים את המטרות החינוכיות של בית החינוך.

בשלב זה צריך להחליט על: מבנה יום הלימודים, מבנה הכיתה/ חלל הלימוד,  הרכב קבוצות הלימוד, חלוקת השעות, סדר היום, לו"ז שנתי, החלקה לקבוצות הלימוד (רב גילאי כן לא ומתי, שכבה, קב לימוד וכו'), מבנה ארגוני של הנהלת בית הספר, טיב השותפות עם ההורים, מבנה ארגוני המאפשר את השותפות עם ההורים ברמה האישית (לדוגמה: מבנה מפגש הורה+מורה+/תלמיד) וברמה המערכתית (ועדות, הנהגה וכו), חלוקת השעות של המורים כך שיוותר פנאי גם ל: תהליך פיתוח, ישיבות צוותים, קבלת ייעוץ ותמיכה מאנשי מקצוע נוספים וכו'

נושא נוסף הוא המבנה הפיזי – רבים מזדרזים לשבור קירות, לפזר פופים ולהתקין פרקט עץ. אכן זה מצטלם טוב אבל רגע לפני שאתם רצים לשינויים אלה תשאלו את עצמכם – למה? למה דווקא קירות שקופים? למה פרקט? למה פופים? העיצוב הפיזי הוא חלק מהתפיסה החינוכית הכוללת . התאימו את המבנה הפיזי לתפיסה החינוכית, לדרכי ההוראה ולמבנה הארגוני שלכם.

דוגמאות לשאלות שיכולות לעזור בתהליך:

  1. מהו המבנה הארגוני של בית החינוך?
  2. כיצד המבנה הארגוני תומך בהשגת מטרות בית החינוך?
  3. כיצד המבנה הארגוני תומך בקשרים בין השותפים?
  4. כיצד המבנה הארגוני מסייע לתהליך החינוכי תוך התחשבות בכלל השותפים?
  5. מהו מבנה יום הלימודים/שנת הלימודים?
  6. מהי החלוקה לקבוצות הלימוד?