כלי שני: פדגוגיה מותאמת 

המושג השגור היום "פדגוגיה חדשנית" נוגע בשני עניינים:

1. פדגוגיה שהיא תהליכי ההוראה,הלמידה,הערכה, ארגון זמן, ארגון לומדים וארגון צוות וסביבה הלימודית 2. חדשנית -הכוונה למבנה לימודים גמיש המותאם לתהליכי שינוי חברתיים תרבותיים, כלכליים וטכנולוגיים ולשינויים בתפיסה לגבי מהות הדעת.

בתי הספר של היום נדרשים להקנות כלים של: מיומנות חשיבה מסדר גבוה, מיומנות לטיפול במידע דיגיטלי (מידע,תקשורת ותקשוב), חשיבה יצירתית, תקשורת בינאישית , שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ועוד. רכישת כישורים שכאלה בבתי הספר מחייבים פדגוגיה בה הדגש הוא על "לומד פעיל". שיעורים שכאלה מחייבים הכנה רבה יותר ותפקידם של המורים הופך מורכב יותר וחשוב יותר.

לאחר שבית החינוך מחדד לעצמו את שאלת הזהות, הפדגוגיה שהוא בוחר בה היא הכלי בעזרתו ניתן לממש את המטרות החינוכיות והיא צריכה להיות מתואמת למטרות החינוכיות .

דוגמאות לשאלות שיכולות לעזור בתהליך:

  1. מה הקווים המנחים את תכנית הלימודים שלנו?
  2. כיצד יאורגן יום הלימודים שלנו?
  3. מה יקרה ביום הלימודים שלנו ?
  4. באילו כלי הוראה נשתמש?

 עקרונות העבודה:

  1. מהוראה מבוססת ידע ללמידה מבוססת מיומנויות
  2. מהוראה פרונטלית מסורתית ללמידה מותאמת אישית
  3. מלמידה משעממת למרחבי זמן ומקום גמישים המייצרים חוויה למידה ומעוררי סקרנות

  זכרו כל מה שתבחרו בשלב זה חייב להיות בהלימה לתפיסת החינוכית הברורה אותה בחרתם לבית הספר. היזהרו לא להתפתות לאופנות משתנות או לכלים חדשניים רק בגלל חדשנותם.