כלי שני: פדגוגיה חדשנית

המושג "פדגוגיה חדשנית" מחולק לשניים: 1. פדגוגיה שהיא תהליכי ההוראה,הלמידה,הערכה, ארגון זמן, ארגון לומדים וארגון צוות וסביבה הלימודית 2. חדשנית -הכוונה למבנה לימודים גמיש המותאם לתהליכי שינוי חברתיים תרבותיים, כלכליים וטכנולוגיים ולשינויים בתפיסה לגבי מהות הדעת.

בתי הספר של היום נדרשים להקנות כלים של: מיומנות חשיבה מסדר גבוה, מיומנות לטיפול במידע דיגיטלי (מידע,תקשורת ותקשוב), חשיבה יצירתית, תקשורת בינאישית , שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ועוד. רכישת כישורים שכאלה בבתי הספר מחייבים פדגוגיה בה הדגש הוא על "לומד פעיל". שיעורים שכאלה מחייבים הכנה רבה יותר ותפקידם של המורים הופך מורכב יותר וחשוב יותר.

לאחר שבית החינוך מחדד לעצמו את שאלת הזהות, הפדגוגיה היא הכלי בעזרתו ניתן לממש את המטרות החינוכיות והיא צריכה להיות מתואמת למטרות החינוכיות .

דוגמאות לשאלות שיכולות לעזור בתהליך:

  1. מה הקווים המנחים את תכנית הלימודים שלנו?
  2. כיצד יאורגן יום הלימודים שלנו?
  3. מה יקרה ביום הלימודים שלנו ?
  4. באילו כלי הוראה נשתמש?

 

זכרו כל מה שתבחרו בשלב זה חייב להיות בהלימה לזהות הברורה אותה בחרתם לבית הספר