במצב עניינים שבו הממשלה לוקחת לעצמה את הסמכות המלאה לקבוע איזה חינוך יקבל כל ילד, היוזמה לבחירה בחינוך (ע"ר) היא עמותה ששמה לה למטרה לוודא שלהורים תהיה זכות אמיתית לבחור את סוג החינוך שיקבלו ילדיהם.
העמותה פועלת באמצעות סיוע לבתי ספר המקיימים עצמאות חינוכית, תמיכה ועזרה בהקמת בתי ספר חדשים הנבנים מראש כבעלי עצמאות חינוכית ושיתוף פעולה עם גופים בתוך מערכת החינוך הממשלתית ומחוצה לה.
פייסבוק: http://www.facebook.com/בחירה-בחינוך-218608761486477

5jpg