מתוך ביקורת כלפי מדיניות החינוך, קמה בשנת 2013, מתוך "התנועה להעצמת הרוח בחינוך" (ע"ר, 2009), המועצה לרוח האדם בחינוך.

גוף שמטרתו הראשית היא השפעה על הטיית השיח החינוכי מתפיסת חינוך פונקציונלית-תכליתית, המשרתת את כלכלת-השוק, ומאמצת לאחרונה מגמות של הדתה ולאומנות, אל תפיסה המדגישה את היסודות המהותיים של החינוך – נאורות, משמעות, אותנטיות, דיאלוגיות, שוויון, חירות המחשבה, הכלה, אהבה, דמוקרטיות, רב-תרבותיות ואחריות כלפי השונה – ורואה את ייעודו בהעלאת אנושיותו של האדם והעצמת רוחו.

לקריאה נוספת:
חינוך ראוי לישראל (קובץ PDF)

אתר המועצה4jpg

השארת תגובה