סט כלים לניהול יעיל של בתי הספר

זהות

זהות ברורה היא המצפן למעשה החינוכי.  אנו משתמשים במילה זהות כדי לתאר מכלול רחב ובו: דמות הבוגר, סל הערכים לאורם

פדגוגיה חדשנית

המאה ה – 21 כבר לגמרי כאן עם תמורות מהירות מאוד. משימת הכנת הילדים לעולם הבוגרים הופכת מסובכת מאוד. רוב

מעמד המורים

במדינות מערביות מובילות בתחום החינוך (מובילות פירושו באיכות הכישורים הניתנים לתלמידים, בשוויון הזדמנויות ובפרמטים רבים נוספים) גם מעמד המורים גבוה.

הערכה ומדידה

ככל שמתקדמות מערכות החינוך הטובות בעולם ומאצילות אחריות אל בתי הספר- מפתחים אלה תכניות ייחודיות. ככל שהתכניות ייחודיות כך נדרשת