4 כלים להנעת בית חינוך מיטבי

תפיסה חינוכית

  כלי ראשון: תפיסה חינוכית תפיסה חינוכית ברורה היא המצפן למעשה החינוכי. אנו משתמשים בביטוי זה כדי לתאר מכלול רחב

פדגוגיה מותאת

כלי שני: פדגוגיה מותאמת  המושג השגור היום "פדגוגיה חדשנית" נוגע בשני עניינים: 1. פדגוגיה שהיא תהליכי ההוראה,הלמידה,הערכה, ארגון זמן, ארגון

משוב והערכה

כלי רביעי: משוב והערכה בתי הספר כיום עסוקים לרוב, במדידה והערכת הלומד. בית חינוך מיטבי חייב ליצור לעצמו כלי מדידה