במדינות מערביות מובילות בתחום החינוך (= בכישורים הניתנים לתלמידים, בשוויון הזדמנויות ובפרמטים רבים נוספים) גם מעמד המורים גבוה.

בפינלנד למשל, המורים מתקבלים להוראה רק לאחר תואר שני ותקופת הכשרה מעשית ממושכת. ההכשרה מתבצעת על ידי 8 מוסדות (בלבד!) אקדמיים! ההשקעה הרבה במורים נושאת פרי בדמותה של מערכת חינוך מעולה. רק אחד מכל עשרה מועמדים להוראה מתקבל לעסוק בחינוך, ואלה הם האיכותיים שבסטודנטים. נכון שמשכורת המורים בפינלנד מעט גבוהה מזו של ישראל, אולם לא בה התשובה לאיכות, אלא באיכותם ובתנאי העבודה שלהם. למורים מידה רבה מאד של אוטונומיה בעשייתם החינוכית. המורים הם המפתחים של יחידות ההוראה בבתי הספר. הם זוכים לאמון כחלוצים של העתיד. בפינלנד ישנו אמון רב של כל אחד מן הדרגים במערכת בדרגים האחרים, ואמון זה יוצר אקולוגיית עבודה שונה מאד מזו שישנה בישראל.

מה קורה בישראל היום?

כיון שהחינוך הישראלי נתון בביקורת קשה וגורר שפע של אי-נחת, גם המורים נתפסים כבעלי סטטוס נמוך. המורים הם, במידה רבה, קורבנותיה של שיטת החינוך הישראלית המיושנת, שאיבדה את הרלוונטיות שלה. בשיטה שבה "העברת חומר" ומבחנים היא עדיין התרבות המרכזית בשיעורים, המורים נהפכים לטכנאי מסירה של חומר המועבר אליהם ממשרד החינוך. בכדי לשדרג באופן משמעותי את מעמדם צריך להציע להם שיטה חינוכית שונה מזו של היום, שהוצגה בַסעיף "פדגוגיה חדשנית".

מעמד המורים נקבע גם ע"י היכולת להיפרד ממורים שאינם מתאימים לתפקידם. בישראל יש קושי כמעט בלתי-עביר לפטר מורה כושל, והדבר משליך על תמונת ההוראה כולה. ברוב המדינות המובילות את החינוך – הדברים שונים. המורים ראויים להגנה מקצועית מסורה, אך לא כזו שמכשילה את הציבור החשוב הזה כולו.

מצ"ב הסכמי השכר העדכניים הזמינים בשפה האנגלית:

ניו-זילנד:

ההסכם של המורים העל יסודיים באתר משרד החינוך

ההסכם של המורים היסודיים באתר משרד החינוך

ההסכם הקיבוצי של המורים בבתי הספר האזוריים

אוסטרליה:

אתר איגוד המורים במדינת ויקטוריה ובו ניתן להרשם ולהוריד את ההסכם העדכני 2013.